Anela

Tekstovi

Vaša razmišljanjaGolub u ruci ili ptica na grani09-06-2008
Vaša razmišljanjaIstina boli ali i oslobadja29-05-2008